Redline: Perigo Nas Pistas


2009 | Animation, Action, Sci-Fi, Sport, |
  • Diretor: Takeshi Koike
  • Criador: Katsuhito Ishii, , Katsuhito Ishii
  • Produtor: Masahiro Fukushima, Daisuke Kimura, Yukiko Koike
  • Elenco: Takuya Kimura, Yû Aoi, Tadanobu Asano, Yoshiyuki Morishita, Kanji Tsuda, Ken'yû Horiuchi
  • País de Origem: Japan
  • Sinopse: Uma história sobre o evento de corridas mais popular da galáxia, a Redline, e os vários corredores que nela competem.
x