A Garota que Conquistou o Tempo

(The Girl Who Leapt Through Time)
2006 | Animation, Adventure, Comedy, Drama, Family, Fantasy, Mystery, Romance, Sci-Fi, |
  • Diretor: Mamoru Hosoda
  • Criador: Yasutaka Tsutsui, , Satoko Okudera
  • Produtor: Jennifer Fairweather, Shin'ichirô Inoue, Tsuguhiko Kadokawa
  • Elenco: Riisa Naka, Takuya Ishida, Mitsutaka Itakura, Ayami Kakiuchi, Mitsuki Tanimura, Yuki Sekido
  • País de Origem: Japan
  • Sinopse: Uma garota do ensino médio chamada Makoto adquire o poder de viajar no tempo e decide usá-lo para seus próprios benefícios pessoais.
x